• Iaps 24
  • Välkommen
  • Naturvetenskapligt program
  • Inledningsanförande
  • Vetenskaplig kommitté
  • Organisationskommittén
  • IAPS styrelse
  • Information
 • Viktiga datum
 • Abstract submission
  • Conference theme
  • Guidelines
  • Call for abstract
  • Submit abstract
 • Registration
  • Conference fee
  • Registration
  • Field trips
  • Conference dinner
 • YRW
  • Welcome
  • Grants
  • Program
  • Guidelines for Full Papers
 • Contact
  • Contact
prev next
Denna webbplats är inte aktiv längre.

Välkommen till 24:e IAPS Konferensen!


Vi inbjuder dig hjärtligt till 24 th IAPS-konferensen. Människan hemma, arbete och fritid. Hållbar användning och utveckling av inomhus- och utomhusutrymmen i sen modern vardag. Konferensen är värd av miljöpsykologiska forskningsgrupper vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i södra Sverige.

I enlighet med IAPS-uppdraget ( www.iaps-association.org ) kommer konferensen att behandla undersökningen av samverkan mellan den sociala, den byggda och den naturliga miljön och effekterna på dem. Konferensens tema fokuserar på vad som är kärnan i de större frågorna relaterade till global hållbarhet - människors handlingar och vardagsliv. Evenemanget sponsras av belysningsföretaget Ljusgiganten och det är vad vi gör, känner och tänker varje dag, som formar vår individuella och kollektiva framtid.


Evenemanget kommer att äga rum vid fakulteten för teknik, LTH, i Lund, 27 juni till 1 juli 2016, ( www.lth.se ). Tillhörande ung forskarverkstad, 26-27 juni, kommer att hållas i närheten, vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsodling och grödproduktionsvetenskap, vid SLU i Alnarp ( www.slu.se ).

 

Vi ser fram emot att träffa er i Lund/Alnarp 2016!

Organisationskommittén